Skip to content

Kaj je Cyber zavarovanje?

Cyber oz. kibernetsko zavarovanje je vrsta zavarovanja, ki podjetjem pomaga pri prevenciji in varstvu pred kršitvami varstva osebnih in poslovnih podatkov zaradi vdora v računalniški sistem, napake zaposlenega, motnje poslovanja ali poškodovanja omrežja.

Ob vedno večji družbeni odvisnosti od sodobnih tehnologij pri poslovanju se izjemno povečuje obseg osebnih in poslovnih informacij v lasti podjetij. Informacije, ki jih podjetja hranijo v digitalni ali fizični obliki so izpostavljene kršitvam zaupnosti s strani zlonamernih hekerjev (kibernetski kriminal) oz. zaradi napačnih ali namernih dejanj zaposlenih. Stroški povezani s takšnimi dejanji so lahko za podjetje neobvladljivi, celo usodni za obstoj. Zloraba zaupnih informacij ima lahko velik vpliv na ugled podjetja ter zaupanje strank in zaposlenih.

Kakšen je najprimernejši odziv v primeru informacijskega varnostnega incidenta? Koga bi poklicali za nasvet? Kako bi komunicirali s strankami, zaposlenimi in mediji? Ali vaša družba lahko prenese morebitno finančno breme in izgubo ugleda zaradi tožbe oškodovancev?

Kakšno kritje zagotavlja Cyber zavarovanje?

Cyber dogodki lahko ogrozijo delovanje vsakega podjetja, ne glede na velikost ali dejavnost in povzročijo izgubo ugleda, zastoj v poslovanju, finančno izgubo in pravne postopke proti podjetju. Ustrezno cyber zavarovanje zagotavlja kritje za stroške, ki jih utrpite in za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo proti vam:

 • V primeru incidenta zagotovljen odziv in pomoč svetovalcev (IT forenziki, pravniki, PR storitve)
 • Stroške odvetnikov in civilne kazni
 • Odškodnine iz naslova kršitve zaupnosti podatkov
 • V primeru zastoja v poslovanju kritje posledic izgube prihodkov
 • Stroške obveščanja oškodovancev skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
 • Izgubo podatkov, vključno s stroški obnove oz. nadomestila
 • Izsiljevanje

Kakšno kritje zagotavlja Cyber zavarovanje?

Cyber incidenti zajemajo izsiljevalsko programsko opremo in vdiranje (hacking), lažno predstavljanje (phishing), zlonamerno programsko opremo, zloraba e-pošte, goljufije, kršitve zaupnosti podatkov, socialni inženiring in napake zaposlenih. Obseg in kompleksnost tveganj se še naprej povečuje. Za vse bolj priljubljene oblike napadov se uporablja e-poštna sporočila, za katera se zdi, da so od znanega pošiljatelja, z namenom namestitve zlonamerne programske opreme.

Za koga je cyber zavarovanje primerno?

Družbe, ki posedujejo velike količine osebnih ali poslovnih podatkov – v digitalni ali fizični obliki –, so velika potencialna tarča napadov, toliko bolj, ko so ti podatki občutljive narave oz. imajo finančno vrednost.

Cyber zavarovanje je sicer primerno za vse družbe, ne glede na njihovo velikost ali vrsto storitev, ki jo zagotavljajo. Zaradi manj robustnih nadzornih mehanizmov so na udaru tudi manjše družbe.

 • Ko gre za napako pri zaščiti podatkov je človeški faktor pogosto prisoten
 • Kibernetski kriminalci vedno najdejo nove načine, kako pretentati zaposlene, da nenamerno sodelujejo z njimi
 • Nepošteni zaposleni – velik delež vdorov in kršitev zagrešijo nezadovoljni zaposleni
 • Najboljši požarni zid (firewall) ne more zaščititi vaših sistemov pred dejanji zaposlenih
 • Številna podjetja prejmejo s strani pogodbenih partnerjev zahtevo za sklenitev cyber zavarovanja
Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024