Skip to content

Z vidika celovitega upravljanja s tveganji se v primeru nakupa oz. prodaje družb (angl. M&A activities) priporoča sklenitev transakcijskega zavarovanja – W&I Insurance (angl. Warranty & Indemnity Insurance). Včasih se v prodajno/nakupnem postopku pojavijo ovire za sklenitev pogodbe, ki jih lahko premostite s sklenitvijo transakcijskega zavarovanja.

Gre za zavarovanje, ki olajša in pospešuje sklenitev transakcije. Torej omogoča lažji in stroškovno učinkovit postopek prodaje lastniških deležev. Primarni fokus tega zavarovalnega produkta je zavarovanje odgovornosti kršenja jamstev oz. zagotovil (angl. warranties) in predstavitev, ki jih v postopku transakcije zagotavlja prodajalec kupcu. Jamstvo oz. zagotovilo je pogodbena obljuba, ki jo prodajalec podjetja zagotavlja kupcu. Poleg tega je W&I zavarovanje lahko alternativa zahtevanemu pologu denarja na poseben (escrow) račun. Kupec se ob predložitvi W&I zavarovanja običajno strinja z umikom zahteve po pologu denarja na escrow račun.

Zavarovanje se lahko sklene tako s strani prodajalca kot tudi s strani kupca deleža v družbi in ščiti posamične interese oz. odgovornosti.

Na strani prodajalca zavarovanje ščiti prodajalca pred določenimi izgubami v primeru, da kupec proti prodajalcu vloži zahtevek v skladu s transakcijsko dokumentacijo zaradi kršitve zavez (warranty) ali zavarovane odškodnine. V primeru sklenitve zavarovanja na strani prodajalca kupec še vedno vloži zahtevek proti prodajalcu v skladu s pogoji pogodbe (SPA), prodajalec pa se nato obrne na zavarovalnico, kjer je sklenil transakcijsko (W&I) zavarovanje, za nadomestilo odškodnine v zvezi s takim zahtevkom.

Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024