Skip to content

Predmet tega obvestila je spletno mesto na naslovu https://www.advisio.si. Vsa vsebina na tem spletnem mestu je last Advisio d.o.o. in je informativne narave. To besedilo vsebuje pravne pogoje za uporabo spletnih strani.

Vsebine, objavljene na spletnem mestu advisio.si, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za uporabo spletnega mesta advisio.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tu nahajajočih se spletnih vsebin, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom. Upravljavec se bo trudil za pravilnost navedenih informacij. Advisio d.o.o. si prizadeva zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na teh spletnih straneh, ter si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni njihovo vsebino, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu advisio.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. Strogo je prepovedano uporabljati ali kontaktirati to stran z namenom ovirati ali poškodovati to stran, njeno vsebino ali varnostne ukrepe ali nadlegovati ali omaloževati Advisio ali njegove storitve ali osebje. Prepovedano je usmerjanje nezaželene elektronske pošte (spam) na to stran ali prek te strani.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega mesta ali ki bi bili z uporabo tega spletnega mesta kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024