Skip to content

Kaj je zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev oz. D&O (Directors & Officers) zavarovanje?

Je oblika zavarovanja, ki ščiti direktorje, člane nadzornega sveta in druge zaposlene s funkcijo sprejemanja odločitev pred nastankom stroškov pravnega zastopanja in drugih stroškov ali odškodnin, za katere so lahko osebno odgovorni za plačilo.

Prilagojeno kritje, ki vam zagotavlja finančno varnost

Advisio team je specializiran za oblikovanje vašim potrebam prilagojenega kritja za managersko odgovornost. Smo vodilni broker za D&O zavarovanje v regiji. Letno na zavarovalni trg plasiramo več kot €5mio letne premije iz naslova D&O zavarovanja. Za reševanje zavarovalnih primerov je zadolžena naša ekipa pravnikov, ki skrbi za koordinacijo aktivnosti zavarovalnice in vaših odvetnikov.

Ponosni smo na naše storitvene zmogljivosti, ki jih zagotavljamo tako največjim družbam v regiji kot tudi inovativnim podjetjem, ki svojo rast dosegajo na zahtevnih mednarodnih trgih. Zavarovanje managerske odgovornosti oblikujemo tako, da managerjem in podjetjem nudijo finančno varnost v vse bolj reguliranem okolju.

Advisio | Zavarovalne rešitve | D&O zavarovanje (managerska odgovornost)
Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024