Skip to content

Namen zavarovanja odgovornosti je zagotoviti finančno stabilnost podjetja s kritjem stroškov, povezanih z odškodninskimi zahtevki, regulatornimi postopki in morebitnimi kazenskimi postopki, ki lahko nastanejo v zvezi s poslovanjem podjetja in njegovih zaposlenih.

Zavarovanje splošne odgovornosti zagotavlja finančno zaščito za odškodninske zahtevke tretjih oseb proti podjetju, ki izhajajo splošnih nevarnosti za katere ste odgovorni.

Tudi ob močni zavezanosti varnosti na delovnem mestu se zgodijo nesreče in zaposleni lahko zahtevajo sodni postopek. Zavarovanje delodajalčeve odgovornosti lahko pomaga pri kritju pravnih stroškov in poravnav, povezanih s takšnimi zahtevki. Dajanje prednosti varnemu delovnemu okolju, obsežnemu usposabljanju in strategijam za zmanjševanje tveganja lahko dodatno zmanjša verjetnost poškodb zaposlenih in morebitne odgovornosti.

Za podjetja, ki proizvajajo izdelke ali pa jih samo prodajajo je relevantno tudi zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti. V kolikor obstaja nevarnost poškodovanja premoženja ali zdravja potrošnikov zaradi vaših prodanih izdelkov in s tem povezana možnost morebitnih postopkov odpoklica izdelkov s trga je priporočljivo razmisliti tudi o sklenitvi zavarovanja odpoklica izdelkov (angl. Product Recall Insurance).

Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024