Skip to content

Glavni namen shem bonitetnih zavarovanj, ki jih podjetja oblikujejo za svoje zaposlene, je ponuditi dodano vrednost preko prilagoditve zavarovalnih produktov za svoje zaposlene in s tem povečati njihovo motivacijo in pripadnost podjetju. V Sloveniji je najbolj običajno kolektivno nezgodno zavarovanje, ki ga podjetja dogovarjajo z zavarovalnicami in prilagodijo za svoje zaposlene. V Advisio vam oblikujemo shemo bonitenih zavarovanj, ki za podjetje ne predstavlja dodatnega stroška, zaposlenim pa omogoča sklenitev prikrojenih zavarovanj ob nižjih stroških. V shemo bonitetnih zavarovanj velja vključiti tudi zdravstvena zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja kot tudi avtomobilska in druga premoženjska zavarovanja.

Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024