Skip to content

Politika zasebnosti

Advisio, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljnjem besedilu tudi »Advisio« ali »nas« ali »mi«) zagotavlja zakonito in pravilno obravnavo osebnih podatkov, ki so pomembne za naše uspešno poslovanje in za zaščito zaupanja tistih, s katerimi se ukvarjamo. Tako bo ta izjava veljala enako za vse naše uporabnike spletnih strani, poslovne partnerje in stranke, ne glede na to, kje se nahajajo. Ta politika zasebnosti opisuje, kako kot upravljavec procesa nudenja storitev zavarovalnega posredništva uporabljamo in hranimo osebne podatke, ki jih prejmemo od posameznikov, in kako nas lahko kontaktirate, če imate dodatna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov.

1.  Splošno

Zagotovili bomo, da vsi naši zaposleni pridobijo, uporabljajo in razkrijejo osebne podatke zakonito in pravilno. V ta namen v celoti podpiramo in spoštujemo načela in pravila varstva osebnih podatkov, ki so določena zlasti v Uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju »Akti«).

Zlasti bomo:
– upoštevali pogoje iz aktov o zakonitem, poštenem in preglednem zbiranju in uporabi osebnih podatkov;
– izpolnjevali zakonske obveznosti, da določimo namene, za katere obdelujemo osebne podatke, in pravne razloge za takšno obdelavo;
– zbirali in obdelovali primerne in ustrezne osebne podatke le, če je to potrebno za izpolnjevanje naših operativnih potreb ali izpolnjevanje kakršnih koli zakonskih zahtev;
– zagotovili točnost vseh osebnih podatkov, ki jih hranimo;
– zagotovili, da se osebni podatki hranijo samo v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, če je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo osebni podatki;
– zagotovili, da se pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se hranijo, v celoti izvajajo v skladu z zakoni;
– sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov ter za zagotovitev celovitosti in zaupnosti teh podatkov;
– preverjali, da se osebni podatki ne prenašajo zunaj Evropske unije (v nadaljnjem besedilu “EU”) in / ali Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) brez ustreznih zaščitnih ukrepov ali soglasja posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Z razkritjem vaših osebnih podatkov z nami na tej spletni strani ali na kakršenkoli drug način soglašate in sprejemate zbiranje, shranjevanje in obdelavo takšnih informacij s strani Advisia na način, kot je določen v tej politiki zasebnosti.

2. Upravljanje z vašimi osebnimi podatki

V nadaljevanju vam nudimo informacije o tem, katere osebne podatke zbiramo in kako uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke, kadar uporabljate našo spletno stran ali vstopite v poslovni odnos z nami. Zlasti si prizadevamo zagotoviti, da ste obveščeni o: (i) namenu zbiranja osebnih podatkov, (ii) o tem, za kaj se bodo podatki uporabljali, in (iii) o pravni podlagi za kakršno koli obdelavo vaših osebnih podatkov.

Advisio pri upravljanju z vašimi osebnimi podatki ne uporablja avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem.

2.1. Uporaba naše spletne strani

Ko uporabite našo spletno stran, bo vaš brskalnik prenesel določene podatke na naš spletni strežnik. Spodaj omenjeni osebni podatki bodo zbrani, kar je tehnično potrebno, da vam našo spletno stran postane na voljo in da zagotovimo stabilnost in varnost. Naslednji podatki so zbrani, na kratko shranjeni in uporabljeni: IP naslov, podatki o času in trajanju dostopa, vsebina zahteve (določena lokacija), prenesena velikost podatkov, spletno mesto, ki zahteva dostop, brskalnik, jezikovne nastavitve, različico operacijskega sistema brskalnika in površino.

Pravna podlaga za ravnanje z zgoraj navedenimi osebnimi podatki je posledica dejstva, da je takšno ravnanje potrebno za omogočanje funkcionalnosti spletnega mesta, ki ste ga zahtevali, za zagotavljanje stabilnosti in varnosti ter za odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje vdorov na naši spletni strani ali na podlagi vašega soglasja v primeru nekaterih bolj invazivnih piškotkov. Za dodatne informacije o piškotkih si oglejte Poglavje 6.

Upoštevajte, da kjer naša spletna mesta vsebujejo povezave z drugimi spletnimi stranmi, nismo odgovorni za politike zasebnosti in / ali vsebine drugih spletnih strani, glede na našo spletno stran pa ta izjava velja le za katere koli osebne podatke, ki jih zbira naša spletna stran.

2.2. Uporaba možnosti »Pišite nam«

Lahko nas kontaktirate neposredno preko kontaktnega obrazca, ki je na voljo na naši spletni strani. Osebni podatki, zbrani s to funkcijo, vključujejo: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, predmet, vsebino sporočila.

Zbiramo, obdelamo in uporabljamo informacije in podatke, ki ste jih posredovali prek kontaktnih obrazcev, izključno za obdelavo vaše posebne zahteve na podlagi vašega dovoljenja.

2.3. Poslovni podatki

Advisio je zavarovalno posredniška družba, ki posreduje in svetuje pri sklepanju zavarovanj v Sloveniji in v širši Adria regiji.
Ker delujemo prek B2B poslovnega modela, zbiramo samo omejeno količino osebnih podatkov, in sicer: (i) osebne podatke kontaktnih oseb naših poslovnih partnerjev, kot so ime in priimek, položaj, družba, e-pošta, telefonska številka in drugi podatki ki so potrebni za sklenitev poslovnega odnosa s temi družbami; in (ii) osebne podatke zavarovanih oseb, ki so pravne in / ali fizične osebe. Glede prvega moramo obdržati in obdelati določene osebne podatke naših poslovnih partnerjev za običajne pogodbene namene. V zvezi s slednjim se zbirajo in obdelujejo le podatke, ki so potrebni za določen zavarovalni izdelek in njegovo pokritost. Kot ključno pravilo Advisio zbira vaše podatke le, če smo jih prejeli od vas med pogodbenim odnosom.

Pravna podlaga za obravnavo vseh takšnih osebnih podatkov je posledica dejstva, da je to potrebno za vzdrževanje poslovnega odnosa in za dosego pogodbenega namena. Takšni osebni podatki se bodo uporabljali samo za naše upravljanje in administrativno uporabo. Ohranili in uporabili jih bomo, da bomo lahko učinkovito, zakonito in ustrezno opravljali poslovanje z vami. Nerazkritje takšnih osebnih podatkov samodejno pomeni, da vam ne moremo več ponujati naših zavarovalno posredniških storitev.

Poleg tega, v okviru ravnanja z zahtevki lahko zberemo nekaj vaših podatkov, vključno z nadaljnjimi osebnimi podatki, ki nam jih prostovoljno prenesete na podlagi zahtevka in / ali pritožbenega postopka v skladu z obstoječo zavarovalno polico. V takem primeru si prizadevamo obdelati take podatke samo za namen obravnave zahtevka.

2.4. Neposredno trženje

Za namen občasnega obveščanja po elektronski pošti s podrobnostmi o produktih ali storitvah, ki jih ponuja Advisio lahko uporabimo osebne podatke naših obstoječih poslovnih partnerjev ali strank.

Če so vaši podatki obdelani na pravni podlagi legitimnega interesa, kot je navedeno zgoraj, imate pravico, da na podlagi vašega posebnega položaja kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v tržne namene brez obrazložitve. V kolikor se aplicirajo drugi nameni obdelave podatkov, ne bomo več obdelovali osebnih podatkov na tej pravni podlagi, razen če bomo dokazali utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki pretehtajo vaše interese, pravice in svoboščine ali za vzpostavitev, izvajanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov. Vaš ugovor ne vpliva na shranjevanje ali obdelavo osebnih podatkov , ki temeljijo na drugih pravnih podlagah.

Kadarkoli lahko z učinkom v prihodnosti (za naprej) ugovarjate obdelavi vaših podatkov za neposredno trženje, tako da nas obvestite o vaših željah in zahtevah preko kontaktnih podatkov, kot sledijo: info@advisio.si, tel. št.:+386 1 25 60 477 ali na druge kontaktne podatke na naši spletni strani.

3. Prenos osebnih podatkov

Vaše podatke bomo razkrili tretjim osebam zunaj Advisia samo za pridobitev strokovnega nasveta, za zagotavljanje naših storitev vam in za namene povezane z administracijo. Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, oddajali tretjim osebam ali trgovali z njimi izven Advisia za namene trženja.

Osebni podatki naših poslovnih partnerjev, drugih neodvisnih posrednikov ali strank, ki jih zbiramo in shranjujemo, se lahko delijo z Lloyd’s-ovimi sindikati (spletna stran: https://www.lloyds.com/) na podlagi registracije pri Lloyd’s-u in z drugimi zavarovalnicami1.

Poleg tega lahko osebne podatke naših strank delimo tudi z njihovimi zavarovalnimi posredniki, ki delujejo kot upravljavci podatkov in imajo ustrezno pravno podlago za obdelavo podatkov strank, ki temeljijo na njihovem poslovnem odnosu s takšnimi strankami. V takem primeru bomo poskrbeli za sklenitev posebnega sporazuma s katero koli tretjo osebo.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam:
– kadar to zahteva zakon,
– kupcu ali morebitnemu kupcu našega podjetja; in / ali
– specializiranim ponudnikom storitev, s katerimi ima Advisio sklenjene pogodbe za zagotavljanje storitev povezanih s to spletno stranjo, njenih funkcij ali za zagotavljanje naše osnovne dejavnosti, vendar le v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje teh storitev (na primer ponudniki storitev v oblaku, ponudniki IT storitev, ki gostijo, razvijajo in ponujajo podporo za to spletno stran in naš sistem informacijske varnosti).

Advisio takšne ponudnike storitev skrbno izbere in redno spremlja skladnost njihovega ravnanja z osebnimi podatki naših strank oziroma poslovnih partnerjev.
Na podlagi dogovorjenih pogodb bodo ponudniki storitev obdelovali le osebne podatke v skladu z našimi navodili in določbami, sprejetimi in vključenimi v pogodbah.

4. Obdobja hrambe

Vaše podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili podatki zbrani. To pomeni, da trajno izbrišemo ali učinkovito anonimiziramo vaše osebne podatke, če ti podatki niso več potrebni za obdelavo vaše zahteve ali naročila ali za upravljanje odnosov s strankami. Vsekakor bomo ohranili vaše osebne podatke tako dolgo, dokler bodo obstajale zakonske obveznosti hrambe, ali pa morebitni pravni zahtevki še ne bodo zastarali.

Osebni podatki, zbrani za olajšanje dostopa do našega spletnega mesta, se na kratko shranijo in uporabljajo, kot je navedeno v predmetni politiki zasebnosti v poglavju 6 (piškotki). Vaši podatki se lahko obdelujejo in shranijo dlje časa v primeru nepooblaščenega dostopa do naših strežnikov ali diagnosticiranih težav v povezavi z delovanjem te spletne strani zaradi morebitnega spora ali zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti. Statistični podatki, ki so bili anonimizirani, se lahko shranijo dlje časa.

Vsi poslovni podatki, kot so podatki, ki nam jih posredujete na podlagi vaše poizvedbe ali zaradi našega poslovnega odnosa z vami, so shranjeni, dokler je to potrebno za olajšanje naših storitev in spodbujanje našega poslovnega odnosa z vami. Vendar se nekateri podatki lahko shranjujejo dlje časa zaradi naše zakonske obveznosti, ki temelji na slovenskem pravnem redu (npr. poslovni podatki, računovodski in finančni podatki). Podatki, zbrani pri zavarovalnicah in zavarovanih osebah za sklepanje zavarovalnih pogodb, se lahko hranijo med trajanjem teka zastaralnih rokov za vložitev zahtevkov v skladu s temi pogodbami ali za morebitne zahtevke v celotnem postopku ravnanja z zahtevkom (npr. v skladu s slovenskim Obligacijskim zakonikom ( OZ) in Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1)).

5. Obdelava podatkov zunaj EU/EGP

Podatki bodo deloma obdelani tudi v državah zunaj EU in / ali EGP, ki imajo lahko nižjo raven varstva podatkov kot evropske države (na primer v primerih, ko so neodvisni posredniki naših strank v državah zunaj EU / EGP). V takih primerih bomo zagotovili zadostno raven varstva podatkov, npr. s sklenitvijo posebnih pogodb z našimi pogodbenimi partnerji, ki uporabljajo standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Evropska komisija, da bi zagotovili zadostno raven varstva vaših osebnih podatkov ali pa bomo zahtevali vaše izrecno soglasje za takšno obdelavo.

Obvezujemo se, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito vseh osebnih podatkov, prenesenih v katere koli tretje države, v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in kot je navedeno zgoraj.

6. Piškotki

Obveščamo vas, da na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotke uporabljamo za sledenje interesom naših uporabnikov, da lahko kasneje izboljšamo njihove izkušnje na naši spletni strani. Če vaš brskalnik zavrne piškotek, lahko še vedno uporabljate našo spletno stran.

7. Informacije o pravicah subjektov podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo pripadajo posameznikom, na katere se podatki nanašajo, naslednje pravice:
– pravica do obveščanja o osebnih podatkih, ki jih hranimo (na primer pravico zahtevati informacije o tem, kako se obdelujejo osebni podatki in kateri vaši osebni podatki se obdelujejo);
– pravica dostopa do podatkov in prenosljivost podatkov (imate pravico zahtevati osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja ali pogodbe v berljivi obliki, ki jo imate pravico prenesti neposredno drugemu upravljavcu podatkov);
– pravica zahtevati popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov,
– pravica do izbrisa / pravica do pozabe (vendar upoštevajte, da izbris lahko pomeni, da ne moremo obdelati zahtev ali naročil, ki ste jih naslovili na nas),
– pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov, zlasti kadar (i) izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov; (ii) obdelava je nezakonita in nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov; (iii) za obdelavo ne potrebujemo več osebnih podatkov, vendar potrebujete informacije za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov; ali (iv) ste ugovarjali obdelavi in čakate do zaključka preverjanja, ali naši zakoniti razlogi pretehtajo vaše;
– pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov zaradi lastnega zakonitega interesa, javnega interesa ali profiliranja, razen če lahko dokažemo, da obstajajo utemeljeni razlogi, ki pretehtajo vaše interese, pravice in svobodo, ali da je takšna obdelava opravljena za namene uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
– pravica vložiti pritožbo pri ustreznem organu nadzora za varstvo osebnih podatkov.
Za Slovenijo: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana,
tel. št.: + 386 1 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Če obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje k zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov. Umik ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena, preden umaknete svoje soglasje.

Prosim upoštevajte, da lahko pred aktivnim ukrepanjem glede uveljavitve vaših pravic, zahtevamo potrditev vaše identitete.

8. Kontakt

V kolikor imate še vedno kakršne koli skrbi glede zasebnosti ali varnosti podatkov, glede ravananja z vašimi osebnimi podatki ali v kolikor želite uveljavljati katero koli od zgoraj opisanih pravic, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na email naslov: info@advisio.si,
tel. št.: +386 1 25 60 477 ali na druge kontaktne podatke na naši spletni strani.

9. Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico do spremembe politike zasebnosti. Spremembe naše politike zasebnosti bodo objavljene na naši spletni strani in bodo začele veljati ob objavi na naši spletni strani, dokler ne bodo preklicane ali spremenjene. Zato priporočamo, da redno obiščete predmetno spletno mesto, da boste obveščeni o morebitnih posodobitvah.
Če ne boste prenehali deliti z nami vaše osebne podatke po datumu spremembe politike zasebnosti, bo vaš stalni dostop do uporabe naših storitev pomenil sprejetje spremenjenega politike zasebnosti.

Zadnja posodobitev: 25.05.2018

 1. 1Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6305 Koper
 2. Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000, Ljubljana, Slovenija
 3. Catlin Underwriting Agencies Ltd., 20 Gracechurch street, EC3V 0BG, London, Velika Britanija
 4. Catlin Insurance Company (UK) Ltd., 20 Gracechurch street, EC3V 0BG, London, Velika Britanija
 5. CFC Underwriting Limited, 85 Gracechurch Street, London
 6. Generali Zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
 7. Hiscox Syndicates Limited, 1 Great St Helens, London
 8. Liberty Mutual Insurance Europe Limited, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW, London, Velika Britanija
 9. Liberty Managing Agency Limited, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW, London, Velika Britanija
 10. Liberty Mutual Insurance Europe SE, 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg
 11. Lloyd’s Insurance Company S.A., Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5 / 5 Marsveldplein, 1050 Brussels, Belgium
 12. QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD, London, Velika Britanija
 13. QBE Underwriting Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD, London, Velika Britanija
 14. QBE Europe SA/NV, Regentlaan 37, 1000 Brussels, Belgium
 15. SID-Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
 16. Tokio Marine Europe S.A., 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
 17. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
 18. Wienerstaedtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana
 19. Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor
 20. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024