Skip to content

Vaše obsežne poklicne kvalifikacije in praktično delo vam zagotavljajo primerno poklicno podlago in izkušnje za opravljanje vašega poklica. Kljub temu poklicne storitve pogosto zahtevajo sprejemanje subjektivnih dejanj, presoj oz. mnenj. Ne glede na upravičenost zahtevkov, ste kot izvajalec oz. družba, ki izvaja poklicno dejavnost, izpostavljeni mnogo večjemu riziku tožbe kot ostali poklici oz. družbe.

Pričakovanja vaših strank so lahko neskladna s poklicnimi standardi vašega poklica. Vendar kombinacija nezadovoljne stranke, očitane poklicne malomarnosti ali opustitive poklicne dolžnosti mnogokrat pripelje do tožbe, ki je posledica vaše poklicne dejavnosti.

Naši strokovnjaki zagotavljajo širok nabor prikrojenih rešitev zavarovanja poklicne odgovornosti (angl. Professional Indemnity Insurance oz. Errors & Omissions Insurance), ki primerno naslavljajo vaša tveganja in vašo poklicno dejavnost. Nekaj najbolj izpostavljenih poklicev:

  • tehnološke in informacijske družbe
  • odvetniki
  • svetovalci
  • zdravniki
  • notarji
  • ocenjevalci vrednosti nepremičnin in nepremičninski agenti
  • zavarovalni posredniki in agenti
  • inženirji in arhitekti
  • računovodje in revizorji
  • davčni svetovalci, itn.

Največ povpraševanj za zavarovanje poklicne odgovornosti izhaja iz pogodbenih zahtev, ki jih prejmejo  tehnološka oz. informacijska podjetja.

Informacijska tehnologija in tehnološke rešitve se neprestano razvijajo in zasedajo vse pomembnejšo vlogo v vsakdanjem življenju. Tehnološke rešitve so na voljo strankam, ki jih lahko uporabljajo kot ključne elemente za uspešno poslovanje. V kolikor vaše rešitve ali storitve povzročijo napako ali motnjo v poslovanju vaših strank, ste za povrnitev finančnih izgub lahko odgovorni vi.

Običajno se ob nastanku težav v poslovnem odnosu med naročnikom in ponudnikom tehnološke rešitve poskuša izčrpati vse možnosti za odpravo napak oz. rešitev nastale situacije. V kolikor rešitev ni možna, poslovanje naročnika pa je odvisno od izvedbe projekta, je uveljavljanje odškodnine za povzročeno škodo lahko neizogibno. Glede na to, da so naročniki vedno bolj odvisni od tehnoloških rešitev so odškodninski zahtevki visoki in lahko ogrozijo obstoj IT oz. tehnološkega podjetja.

Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024