Skip to content

Zavarovanje odpovedi prireditev

Z zavarovanjem odpovedi prireditev (Event Cancellation Insurance) lahko organizator dogodka zavaruje dohodek, ki ga pričakuje od prireditve in prodanih kart ali stroške in izgubo dobička, ki jih utrpi zaradi odpovedi, odloga, prekinitve, omejitve, relokacije ali odstopa od dogodka iz razlogov, ki niso odvisni od organizatorja dogodka.

Nekateri od teh razlogov lahko vključujejo slabe vremenske razmere (nevihta, dež, sneg, toča itd.), omejen dostopa do prireditvenega prostora (požar, potres, poplava, izpad električne energije itd.), nemiri, delavske stavke, grožnje ali teroristična dejanja in izbruhe nalezljivih bolezni.

Zavarovanje kriminala (angl. Commercial Crime Insurance)

Vsaka družba je lahko izpostavljena tudi tveganju kriminala. V slednjega so lahko vključeni lastni zaposleni, tretje osebe ali pa gre za kombinacijo obeh z namenom doseganja osebne koristi, zato morebitne izgube v družbi lahko povzročijo velike operativne in finančne posledice. Pred navedenimi problemi se lahko družba zaščiti z zavarovanjem kriminalnih dejanj, ki krije škodo nastalo zaradi (spodaj le nekaj zavarovalnih klavzul):

  • nepoštenosti lastnih zaposlenih
  • ponaredb in falsifikatov
  • kraje denarja in vrednostnih papirjev
  • vloma, ropa ali vandalizma
  • računalniške goljufije ali prevare
  • socialni inženiring
Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024