Skip to content

V Sloveniji smo izrazito izpostavljeni pred posledicami naravnih katastrof kot so potresi, neurja, toča in poplave. Stabilnost poslovanja pa je odvisna tudi od posamičnih nepredvidljivih dogodkov (požar, eksplozija, vlom, ipd.).

Z večletnimi izkušnjami pri oblikovanju zavarovalnih programov za največja slovenska podjetja kot tudi pri urejanju zavarovanj za mednarodna podjetja v Sloveniji in širši regiji vam naši strokovnjaki nudijo rešitve prilagojene potrebam vašega podjetja oz. posebnostim dejavnosti ter poslovnega in naravnega okolja podjetja.

V Advisio sledimo prepričanju, da se je primarno smiselno zavarovati pred riziki, ki jih podjetje ni sposobno zadržati v lastni izravnavi in lahko ogrozijo obstoj podjetja. Vsa ostala zavarovanja so stvar posameznikovega odnosa do tveganj oz. finančne zmožnosti podjetja.

Običajne zavarovalne vrste:

  • tožbam proti direktorjem in vodilnim delavcem
  • požarno in potresno zavarovanje
  • zavarovanje obratovalnega zastoja
  • vlomsko zavarovanje
  • gradbeno in montažno zavarovanje
  • strojelomno zavarovanje
  • druga premoženjska zavarovanja
Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024